PRIVACYVERKLARING Lampenmetkarakter

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aangesloten dienstverlening van Lampenmetkarakter.

Lampenmetkarakter hecht grote waarde aan uw privacy en daarom worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestelling.
Alle gegevens worden 14 dagen na verzending van het product verwijderd. De termijn van 14 dagen heeft te maken met een eventuele retourzending binnen die termijn.

Andere ‘partijen’.
Voor de hosting van de site en voor de verzending van producten wordt gebruik gemaakt van derden. Hieronder leest u welke dat zijn.

Hosting:
De e-mail en website van Lampenmetkarakter wordt gehost door Strato.
Als u contact opneemt via het contactformulier of via e-mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Strato.
Als u het contactformulier invult op de website ontvangt Lampenmetkarakter uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw vraag of bestelling.
Gegevens die u invult, worden opgeslagen op de servers van Strato.

Strato zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Na het afronden van de bestelling worden uw gegevens enkel nog gebruikt voor doeleinden die nodig zijn voor de afronding van de bestelling.
Lampenmetkarakter bewaart uw gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestelling.

Verzending:
Een product wordt verstuurd via PostNL.  Voor dit doel is het noodzakelijk uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL te delen. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Klachten
Voor eventuele klachten op het gebied van het omgaan met uw privacy kunt terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Lampenmetkarakter:

www.Lampenmetkarakter.nl | Jan@Lampenmetkarakter.nl